cart
Hartenwerk - coaching voor harde werkers

IEMT

IEMT(Integral Eye Movement Therapy) is een methodiek die jou kan helpen om de terugkerende negatieve gevoelens en (denk)patronen te doorbreken. Daarnaast is het een zeer geschikte methode om trauma te behandelen. Door middel van oogbewegingen worden de patronen waar je in bent vastgelopen veranderd.

IEMT kan jou dus helpen om negatieve gedachten en overtuigingen te doorbreken en eventueel trauma te behandelen.

IEMT is een geschikte methodiek voor:

Hoe werkt IEMT

IEMT kan op verschillende manieren worden ingezet. Het kan worden gebruikt om negatieve gevoelens en overtuigingen te doorbreken, om negatieve herinneringen te neutraliseren, om post traumatische stress (PTSS) te behandelen en om stressklachten te verminderen.

IEMT of EMDR

IEMT en EMDR zijn beide methodieken waarbij met oogbewegingen wordt gewerkt om verandering in het omgaan met negatieve gevoelens en herinneringen te bewerkstelligen. Er is wetenschappelijk aangetoond dat het werken met oogbewegingen effectief is om trauma en negatieve gevoelens op te lossen. IEMT is ontwikkeld om de patronen te doorbreken die ervoor zorgen dat een gevoelsmatige problematiek blijft voortduren c.q. chronisch wordt. Uit het onderzoek naar deze patronen zijn specifieke behandelwijzen ontstaan voor steeds terugkerende negatieve gevoelens, identiteitsbeleving, post-traumatische stress en depressie. IEMT is een van deze methodieken en zeer effectief bij het doorbreken van patronen van negatieve emoties en herinneringen.